Kriz Yönetimi Sürecinde İşveren - Çalışan İlişkisi Nasıl Olmalı?

Kriz Yönetimi Sürecinde İşveren - Çalışan İlişkisi Nasıl Olmalı?

Şirketler ve işverenler farklı koşullarda farklı krizler ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Ekonomik kriz gibi piyasanın tamamını etkileyen krizlerin yanında şirketler özelinde operasyonel krizler de yaşanabilir. Yine aynı şekilde şimdilerde tüm şirketlerin mücadele etmek durumunda kaldığı, pandemi kaynaklı beklenmedik bir kriz ile de karşı karşıya kalınabilir. Fakat temelinde bir krizi yönetebilmek için atılacak belli başlı adımlar vardır ve bu krizin ne tür bir kriz olduğu spesifik adımlar eklemek ya da çıkarmak dışında çok da bir şeyi değiştirmez.

Peki işverenler kriz anlarında nasıl hareket etmeli, çalışanları ile nasıl bir iletişim sürecine girmeliler?

Bu sorunun yanıtlarından ilki kesinlikle işverenlerin çalışanlarına süreç ile ilgili dürüst ve yeterli seviyede bilgi vermeleri olacaktır. Herhangi bir kriz anında çalıştığı şirketin güncel durumundan haberi olmayan, riskleri ve ihtiyaçları iyi şekilde anlamayan çalışanlar gerekli performansı gösteremeyecektir. 

Aynı zamanda yaşanan krizin o şirkette çalışan her birey için etkileri olduğunu göz önünde bulundurarak motivasyonu yükseltecek bazı etkinliklerin yapılması da gerekebilir. Bu sayede çalışanlar kendilerini değerli hissedecek ve problemlerin üstesinden gelme konusunda adım atarken daha istekli olacaklar.

İşverenlerin kriz süreci boyunca çalışanları ile fikir alışverişi yaparak sorunlara onların gözünden bakabilmesi de operasyonel yeni krizlerin ortaya çıkmasını engelleyecek ve işleyişin her adımına uygun çözümlerle faydalı bir yol haritası çıkarılmasını sağlayacaktır.

Tüm bu adımların temelde dürüst bir iletişim ve empati odaklı olduğunu görüyoruz. Ani ve yalnızca anı kurtaracak kararlar almak yerine bir ekip olarak hareket edilmesi, süreç boyunca herkesin sorumluluk almasını sağlayacaktır.

Yeni koşullara ve sorumluluklara uyum sağlayan, süreç boyunca elinden geleni yapan çalışanlar ise kriz yönetiminde bir işveren için oldukça değerlidir

BLOG

İş Yaşamında Etkili Bir Trend : Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)

11-09-2020

Mindfulness, binlerce yıldır varlığını sürdüren, değeri anca bilinmiş antik bir uygulamadır. Birçok tanımı olsa da mindfulness, genellikle düşüncelerin, bedensel algıların, duyguların ve çevrenin an be an farkına varmak demektir. Kısaca şimdiki zaman farkındalığıdır. Bilinçli farkındalık (mindfulness) uygulamaları iş ortamında daha fazla verim almak, yenilikçi düşünce biçimini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek adına kullanılmaktadır. Uygulamayı kullanan şirketlerin başında Google, Intel, Aetna ve Target gibi dev şirketleri görüyoruz.  Peki İş Hayatımızda Faydasını Tam Olarak Nasıl Görürüz? Yapılan bilimsel araştırmalarda bireylerin üzerinde özgüvenli ve esneklik gösteren davranış biçimleri, tarafsız bir şekilde olaylara bakabilme, hızlı ve analitik düşünme, detayları fark edip gözden kaçırmamak, uzun süre bir konuya odaklanabilmek gibi etkiler sağlanmış. Özellikle özgüven ve esneklik gibi kazandırdığı davranış biçimleri ve olaylara objektif bir şekilde yaklaşmayı sağlayan kazanımıyla iş hayatında ekip çalışmalarındaki verim ve iş birliğinin artmasına oldukça katkı sağladığı gözlemleniyor. Her iş kolunda, herkesin karşılaştığı o yoğun ve stresli dönemlerde, detay farkındalığı, uzun süreli odak alabilme, hızlı ve analitik düşünmek gibi kazanımlar böyle dönemlerde işlerin üstesinden gelebilmek için oldukça ihtiyaç duyduğumuz özelliklerdir.

538 İş Veren
2345 İş Arayan

Gelişmelerden Haberiniz Olsun

E-Bülten aboneliği ile bizden düzenli bilgi alabilirsiniz