YÖNETİMDE STRATEJİK YÖNLENDİRME VE PLANLAMA KOLAYLIĞI

YÖNETİMDE STRATEJİK YÖNLENDİRME VE PLANLAMA KOLAYLIĞI

Planlama işletmede neyin, ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesi sürecidir. Planlama, kaynakların en etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla; işletmenin gelecekte ulaşması gereken amaçların çeşitli alternatifler arasından seçilmesi; işletme içi çalışmaları seçilmiş olan amaca etkili olarak ulaşmasını sağlayacak biçimde düzenlenmesi işlemidir.

Stratejik planlama bilinçli ve sistemli bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin temel amacı, örgütsel ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak işletmenin geleceğine ilişkin bir yol çizmektir. Stratejik planlama sürecinde, işletmenin belirlediği amaçlarına daha etkili ulaşabilmesi için, gerekli yollar, uygulanacak stratejiler, kullanılacak kaynaklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenir.

Liderler ve yöneticilerin görevlerine yardımcı olmak üzere tasarlanan kavramlar, prosedürler ve araçlar topluluğudur. Stratejik planlama; organizasyonun neyi, neden yaptığına kılavuzluk eden ve şekillendiren temel kararların alındığı ve eylemlerin yapıldığı disiplinli çabalardır.

Stratejik planlama sürecinde yönetsel kademeler arasında etkileşimi sağlayacak iki strateji tekniği vardır;

1) Ortamın geleceğindeki yani genel görünümdeki değişimleri etkinlikle özetleyen strateji tekniğine planlama senaryosu adı verilir.

2) Bu gelecekteki ortama göre operasyon alanında yapılması istenen değişiklikleri etkinlikle özetleyen strateji tekniğine stratejik iş modeli denir.

Strateji sürecinde senaryo planlaması yapmanın amacı, işin genel ortamındaki değişim ve eğitimlerle ilgili enformasyon toplamak ve oluşan kalıp ve örüntülerin genel hatlarını çıkarmaktır. Stratejinin tamamı, geleceğe ve onun getireceği iş fırsatları ve güçlüklerine ilişkin varsayımlarına dayanır.

Stratejik iş modeli; şirketin bugünkü işleyişinin durumunu ve gelecekte ne tür değişimler geçireceğini öngören bir tekniktir. Bir şirketin iş modeli, onu gelecekteki performansına hazırlayacak şekilde şirket politikasını özetler.

BLOG

Deneyim ve Merak Aynı Gemide Birlikte Güçlü!

14-01-2021

Tüm şirketlerde liderlerin olmazsa olmaz iki özelliği dikkate alınır. Bu iki özellik “Yetkinlik” ve “Potansiyel”dir. Var olan yetkinliğin ve potansiyelin geliştirilebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir noktaya değinmek istiyoruz; MERAK.

538 İş Veren
2345 İş Arayan

Gelişmelerden Haberiniz Olsun

E-Bülten aboneliği ile bizden düzenli bilgi alabilirsiniz