İşveren Markasında Örgütsel Bağlılığın Rolü

İşveren Markasında Örgütsel Bağlılığın Rolü

 

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ve değişen rekabet ortamı ile birlikte günümüz şirketlerinin işleyişi de farklı bir hale geldi. Eskiden çok fazla çalışanın yaptığı işi günümüzde bir makine ya da basit bir yazılım yapabiliyor. Bu durum şirketlerin çok sayıda çalışandan ziyade, az ama yüksek nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymasına yol açıyor. Günümüzde yüksek nitelikli çalışanlara sürekli ve ciddi bir talep bulunuyor. Durum böyle olunca yüksek nitelikli çalışanlar tercih eden konumuna geçmekte. Şirketlerin yüksek nitelikli çalışanlara çok fazla ihtiyaç duymasının sebebi ise basit bir deyimle iyi bir işin iyi bir çalışanla yapılabilmesi şeklinde ifade edilebilir.

 

Şirketlerin talep ettiği yüksek nitelikli çalışanları bünyesine çekmek için piyasadaki rakiplerinden belirli konularda öne çıkması gerekiyor. Öne çıktığı faktörler, nitelikli çalışanlar için tercih sebebi oluyor. Eğer bir şirket, bu noktalarda ayrışıp çalışanını mutlu edebiliyorsa örgütsel bağlılığı yüksek bir konuma gelebilir. 

 

Yüksek bir örgütsel bağlılık ise işletme için de başarı anlamına geliyor. Bu noktada başarıyı sürdürülebilir kılmak ve örgütsel bağlılığın devamını sağlamak ise güçlü bir işveren markası oluşturmaktan geçiyor. Güçlü bir işveren markası da işletmelere halihazırdaki örgütünü oluşturan çalışanları memnun edip yüksek nitelikli potansiyel çalışanları da bünyelerine hızlıca çekmelerine yardımcı olacaktır.

 

Marka Kavramı

Özellikle iletişim ve pazarlama uzmanları “marka” kavramını; isim, tasarım, sembol veya bunların tümünden meydana gelen, satıcıların hizmeti ve ürünlerini tanıtarak pazardaki rakipler ve firmalar için farklılık yaratması üzerine ifadelerde bulunuyorlar. Fakat marka sadece bir sembolden ya da isimden ibaret değildir. Daha çok içinde kazançlar, tecrübeler duygusal ve işlevsel özellikler barındıran bir bütündür. Bu bütün sayesinde piyasada bulunan farklı veya aynı özellikteki ürünler, hizmetler, dizaynlar ve tanıtım çalışmaları ile benzerlerinden farklılaşmaktadır.

 

İşveren Markası Kavramı ve Önemi

Tüm bunlar düşünüldüğünde işveren markası günümüzün iş dünyasında oldukça önemli kavramlardan biri haline geliyor çünkü marka kavramı tüketici ürünleri ve hizmetleri için kullanılması ile beraber günümüzde işletmelerde de insan kaynakları yönetimi anlayışı olarak da kullanılıyor. 

 

Yapılan analizler sonucunda İşveren markasının birçok boyutunun olması nedeniyle genel olarak dört başlık altında toplanıyor: İtibar boyutu, sosyal boyut, gelişim boyutu ve ekonomik boyut.

 

İtibar Boyutu: İşletmelerin itibarı çalışanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Doğru insan kaynakları uygulamaları ve işgören merkezli bir yapılanma algısı, kurumsal itibarın oluşturulabilmesi için son derece önemli. İşletmeler kurumsal itibar ile nitelikli işgücünü çekebilmek adına cazibe yaratabiliyor ve rakipleriyle arasında fark sağlayabiliyor. Bununla beraber işletmelerin sosyal politikaya sahip olması ve kaliteli insan kaynakları faaliyetlerine sahip olması adaylar için dikkat çeken unsulardandır.

 

Sosyal Boyut: İş görenlerin, iş arkadaşları ve üstleri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi sosyal açıdan ve psikolojik açıdan son derece önemli Mutlu bir iş ortamı sağlanması işveren markası açısından sosyal boyutta önemli çünkü kurulan sağlıklı ilişkilerin, iş görenlerin motive olmalarında, işe devamlılığında ve tükenmişlik yaşamamalarında etkisi oldukça fazla. Motivasyon kavramı da iş görenleri yapmış oldukları işlere kendilerini adama konusunda kritik bir unsur. Öğrenme, öğretme ve oryantasyon sürecinde en etkili faktörlerden birisi olduğu için başarıyı da etkiliyor.

 

Gelişim Boyutu: İş görenlerin eğitimi gelişim açısından oldukça önemli. İş görenlerin bilgi, beceri ve yetenekleri aldıkları eğitimler ile zenginleşiyor. Böylelikle bilgi, deneyim ve yetenek düzeyi artıyor. Diğer bir gelişim unsuru ise yönetim tarafından tanınmak ve takdir edilmek. Etkili ve eşit bir ödüllendirme yapısının mevcut olması da son derece kritik. Kişisel gelişim ve kariyer gelişiminin olduğu işletmelere iş görenler çabuk adapte olabilirler.

 

Ekonomik Boyutu: Ekonomik boyut işveren markasının ana unsurlarından biri olması ile beraber aynı zamanda iş görenleri motive eden en önemli boyut. Ücret, yan ödemeler, yıllık prim sistemi, ödül, yan haklar, çalışma saatleri, iş güvencesi, sosyal ortam, üstlerin iş görenlere karşı tutumları, farklı çalışma imkanları/ yurt dışında çalışma imkanları ve terfi gibi imkanlar iş görenlerin işletmeye ekonomik olarak bakış açılarına ilişkin önemli bir referans oluşturuyor.

 

Boyutların tamamı işveren markasının sembolik olarak içeriğini oluşturmaktadır. Potansiyel iş görenlerin zihninde işletmeyi çalışılacak en iyi yer olarak göstermek işveren markasının öncelikli amacıdır.

 

Sonuç olarak örgütsel bağlılık ile işveren markasının birbirlerine bağımlı değişkenler olduğu görülüyor. Nitelikli iş görenlerin şirketler arasında tercih yaparken geçmiş dönemlerin aksine artık sadece maddi konulara odaklanmaması, duygusal anlamda da bağlanabileceği bir şirket arayışında olması güçlü bir işveren markasını şirketler için zorunlu kılıyor.

 

Günümüzde çalışanlar, gelecek vadeden firmaları tercihlerinde ilk sırada tutuyorlar.

 

Çalışanların şirketi tercih etmesi ve potansiyel adaylar için güçlü bir izlenim bırakabilme konusunda terfi fırsatları, marka değeri, yetenek yönetimi, maaş, misyon ve vizyon faktörlerinin öncelikli durumda olduğunu gösteriyor.

 

Bunun yanı sıra öncelik verilen bu faktörlerin insan kaynakları politikalarını ve faaliyetlerini oluşturması, işveren markası ile insan kaynakları arasındaki güçlü bağlantıyı da oldukça net olarak ifade ediyor.

 

Sonuç olarak insan kaynakları departmanı ve yöneticileri her ne kadar değerler, misyon ve vizyon çalışmaları, strateji workshopları yaparsa yapsın asıl olan bu çalışmaların ne kadarının gerçekten yaşatıldığı ve hayata geçirildiğidir. 

 

Dolayısıyla işveren markasını güçlendirmeye yönelik şirketlerde çalışana dair tüm kararların kurumun savunduğu değerlere yönelik olması konusunda çaba sarf edilmelidir. Bunun sağlaması da yapılacak olan düzenli anketler ile ölçümlenmelidir. Tüm süreçlerin adil ve şeffaf yürütülmesine, iş olanaklarının sağlanmasına, yan hakların günümüz koşullarına göre hakkaniyetli düzenlenmesine özen gösterilmeli ve süreç dizaynı, iletişimi, alınan kararların hepsi gerekçeleriyle aktarılmalıdır. İnsan kaynakları yetkililerinin bu gerekçeleri açıkladığı süreçte yalnız olmaması ve tüm yönetimin de sürecin içinde olması da en önemli noktalardan biridir.

BLOG

Uzaktan Çalışma (Çoğunlukla) Eşzamansız Olmalı

27-01-2022

Dijital dönüşüm bir amaca ulaşmak için bir araç olmalıdır. Ancak çoğu zaman dijital dönüşümün kendisi bir amaç gibi görülüyor. Tüm dijital dönüşüm çabalarının yüzde 70'inin başarısız olmasının nedeni kısmen bu kafa karışıklığından kaynaklanıyor. Çünkü insanlar, tamamen dijitalleşme uğruna büyük resmi tam olarak düşünmeden dönüşüm uğrunda çabalıyorlar....

538 İş Veren
2345 İş Arayan

Gelişmelerden Haberiniz Olsun

E-Bülten aboneliği ile bizden düzenli bilgi alabilirsiniz

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız. Ayrıntıları inceleyin
Kabul Ediyorum